Hakkında

Bu bloğu kendimize aldığımız notları paylaşmak, yazma pratiği ve alışkanlığımızı geliştirmek ve bir arşiv oluşturmak amacıyla kurduk. Blogda çeşitli temalar üzerine yazılar yer alacak. Bu yazıların her biri birer taslak hüviyetine sahip. Taslak olduğu için de aldığımız notlar genişledikçe yazılara da eklemeler yapacağız. Temalara bağlı kalmak kaydıyla blogda çeviri yazılara da yer vereceğiz. Blogda yer alacak temalar ise şunlar:

  • Tekno-akademik yazılar: Akademik üretimde fayda sağlayacak teknolojik uygulamalara dair yazılar.
  • Not alma pratiklerine dair yazılar: Not almaya ilişkin Zettelkasten gibi metotları tanıtan yazılar.
  • Yazarların not alma pratikleri: Çeşitli kaynaklardan elde ettiğim yazarların yazma ve okuma pratiklerine dair yazılar.
  • Söyleşiler: Akademisyen ve yazarların okuma-yazma rutinlerine yönelik söyleşiler.